Dane osobowe

OSOBY KONTAKTUJĄCE SIĘ Z TERRA CASA TELEFONICZNIE, MAILOWO LUB LISTOWNIE, Z KTÓRYMI TERRA CASA KONTAKTUJE SIĘ W WYŻEJ WSPOMNIANY SPOSÓB

1. Administrator danych osobowych
Administratorami Państwa danych osobowych są Terra Casa S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Piastowska 34/LU 1, 30-067 Kraków, KRS: 0000130551, NIP: 6762162655 oraz jednocześnie, na potrzeby realizacji konkretnej inwestycji, jedna ze Spółek z Grupy Kapitałowej TC Forum wymienionych poniżej:

1) TC Forum Piastowska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. (KRS: 0000711959),
2) TC Forum Mokotów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. (KRS: 0000627081),
3) TC Forum Wola 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. (KRS: 0000742522),
4) TC Forum SOHO Sp z o. o. (KRS: 0000886395),
5) TC Forum Marymont Sp z o. o. (KRS: 0000823298),
6) TC Forum Stegny Sp. z o. o. (KRS: 0000883093),
7) Art Deco Grzybowska Sp. z o. o. (KRS: 0000753216).

Z Administratorami można skontaktować się w następujący sposób:
a) za pośrednictwem poczty elektronicznej – pod adresem sekretariat@terracasa.pl;
b) listownie – pod adresem Terra Casa S.A. ul. Piastowska 34/LU 1, 30-067 Kraków;
c) telefonicznie – pod numerem +48 (12) 252 80 80;
2. Podstawa oraz cele przetwarzania danych osobowych
Państwa dane osobowe Administratorzy przetwarzają w celu nawiązania z Państwem kontaktu w odpowiedzi na przesłane zgłoszenie lub zapytanie. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest prawnie uzasadniony interes Administratorów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na możliwości przekazania odpowiedzi na Państwa pytanie dotyczące ich działalności lub załatwienia zainicjowanej przez Państwa sprawy.
3. Katalog oraz źródło pochodzenia danych
Administratorzy przetwarzają Państwa dane obejmujące w szczególności imię i nazwisko, numer telefonu i adres email.
Powyższe dane Administratorzy otrzymują bezpośrednio od Państwa lub swoich zaufanych Partnerów świadczących usługi w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami na rzecz Administratorów.
4. Odbiorcy oraz okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe przekazywane są podmiotom, którym Administratorzy zlecili usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi informatyczne.
Ponadto Państwa dane osobowe mogą być przekazywane Kontrahentom Administratorów, jeśli jest to uzasadnione w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Państwa pytanie lub załatwienie zainicjowanej przez Państwa sprawy.
Państwa dane będą przetwarzane przez czas konieczny do obsługi zapytania lub załatwienia zainicjowanej przez Państwa sprawy oraz do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń.
Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia nam nawiązania z Państwem kontaktu w odpowiedzi na przesłane zgłoszenie lub zapytanie.
Dodatkowo informujemy, że Państwa dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
5. Prawa podmiotów danych
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratorów przysługują Państwu następujące prawa:
1. prawo do wniesienia sprzeciwu;
2. prawo dostępu do danych;
3. prawo do sprostowania danych;
4. prawo do usunięcia danych;
5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
6. prawo do przenoszenia danych.
Ponadto, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

OSOBY, KTÓRE WYRAZIŁY ZGODĘ NA OTRZYMYWANIE INFORMACJI HANDLOWYCH I MARKETINGOWYCH OD TERRA CASA

1. Administrator danych osobowych
Administratorami Państwa danych osobowych są Terra Casa S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Piastowska 34/LU 1, 30-067 Kraków, KRS: 0000130551, NIP: 6762162655 oraz jednocześnie, na potrzeby realizacji konkretnej inwestycji, jedna ze Spółek z Grupy Kapitałowej TC Forum wymienionych poniżej:

1) TC Forum Piastowska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. (KRS: 0000711959),
2) TC Forum Mokotów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. (KRS: 0000627081),
3) TC Forum Wola 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. (KRS: 0000742522),
4) TC Forum SOHO Sp z o. o. (KRS: 0000886395),
5) TC Forum Marymont Sp z o. o. (KRS: 0000823298),
6) TC Forum Stegny Sp. z o. o. (KRS: 0000883093),
7) Art Deco Grzybowska Sp. z o. o. (KRS: 0000753216).

Z Administratorami można skontaktować się w następujący sposób:
a) za pośrednictwem poczty elektronicznej – pod adresem sekretariat@terracasa.pl;
b) listownie – pod adresem Terra Casa S.A. ul. Piastowska 34/LU 1, 30-067 Kraków;
c) telefonicznie – pod numerem +48 (12) 252 80 80.

2. Podstawa oraz cele przetwarzania danych osobowych
Państwa dane osobowe Administratorzy przetwarzają w celu przekazywania Państwu informacji handlowych i marketingowych listownie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest wyrażona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a wyrażenie zgody jest dobrowolne.
Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie. W tym celu powinni Państwo skontaktować się z Administratorami w wybrany przez Państwa sposób określony w pkt 1. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
3. Katalog oraz źródło pochodzenia danych
Administratorzy przetwarzają Państwa dane osobowe obejmujące imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu.
Powyższe dane Administratorzy zbierają bezpośrednio od Państwa.
4. Odbiorcy oraz okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe przekazywane są podmiotom, którym Administratorzy zlecili usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi informatyczne.
Państwa dane będą przetwarzane zgodnie z obowiązkami Administratorów wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa do czasu cofnięcia przez Państwa zgody.
Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia nam przesyłania Państwu informacji handlowych i marketingowych.
Dodatkowo informujemy, że Państwa dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, tj. profilowaniu.
5. Prawa podmiotów danych
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratorów przysługują Państwu następujące prawa:
1. prawo do wniesienia sprzeciwu;
2. prawo dostępu do danych;
3. prawo do sprostowania danych;
4. prawo do usunięcia danych;
5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
6. prawo do przenoszenia danych;
7. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego przez Administratorów.
Ponadto, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
PRACOWNICY LUB WSPÓŁPRACOWNICY KONTRAHENTÓW TERRA CASA

1. Administrator danych osobowych
Administratorami Państwa danych osobowych są Terra Casa S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Piastowska 34/LU 1, 30-067 Kraków, KRS: 0000130551, NIP: 6762162655 oraz jednocześnie, na potrzeby realizacji konkretnej inwestycji, jedna ze Spółek z Grupy Kapitałowej TC Forum wymienionych poniżej:

1) TC Forum Art Deco Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. (KRS: 0000559272),
2) TC Forum Art Deco Sp. z o.o. (KRS: 0000559615),
3) TC Forum Wola Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. (KRS: 0000615951),
4) TC Forum Wola Sp. z o.o. (KRS: 0000610348),
5) TC Forum Piastowska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. (KRS: 0000711959),
6) TC Forum Piastowska Sp. z o.o. (KRS: 0000711429),
7) TC Forum Mokotów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. (KRS: 0000627081),
8) TC Forum Mokotów Sp. z o.o. (KRS: 0000609490),
9) TC Forum Wola 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. (KRS: 0000742522),
10) TC Forum Wola 2 Sp. z o.o. (KRS: 0000740177),
11) TC Forum TCFR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
(KRS: 0000596266).

Z Administratorami można skontaktować się w następujący sposób:
a) za pośrednictwem poczty elektronicznej – pod adresem sekretariat@terracasa.pl;
b) listownie – pod adresem Terra Casa S.A. ul. Piastowska 34/LU 1, 30-067 Kraków;
c) telefonicznie – pod numerem +48 (12) 252 80 80.
2. Podstawa oraz cele przetwarzania danych osobowych
Państwa dane osobowe Administratorzy przetwarzają w celu wykonywania umów z reprezentowanym przez Państwa Kontrahentem oraz w celu przedstawiania ofert, otrzymywania zleceń oraz odpowiedzi na przesłane pytania. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest prawnie uzasadniony interes Administratorów polegający na możliwości bieżącego kontaktu z Kontrahentami oraz wykonania zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
3. Katalog oraz źródło pochodzenia danych
Administratorzy przetwarzają Państwa dane obejmujące imię i nazwisko, służbowy numer telefonu i adres email, miejsce pracy, stanowisko lub informacje o zakresie obowiązków. Powyższe dane Administratorzy otrzymują bezpośrednio od Państwa lub od Kontrahentów, których Państwo reprezentują.
4. Odbiorcy oraz okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe przekazywane są podmiotom, którym Administratorzy zlecili usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi informatyczne.
Dane osobowe przetwarzane są do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy z Kontrahentem.
Podanie przez Państwa danych jest warunkiem wykonania umowy łączącej Administratora z reprezentowanym przez Państwa Kontrahentem. Dodatkowo informujemy, że Państwa dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
5. Prawa podmiotów danych
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratorów przysługują Państwu następujące prawa:
1. prawo do wniesienia sprzeciwu;
2. prawo dostępu do danych;
3. prawo do sprostowania danych;
4. prawo do usunięcia danych;
5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
6. prawo do przenoszenia danych.
Ponadto, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

KANDYDACI DO PRACY W TERRA CASA LUB OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ O ZAWARCIE UMÓW CYWILNOPRAWNYCH

1. Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Terra Casa S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Piastowska 34/LU 1, 30-067 Kraków, KRS: 0000130551, NIP: 6762162655.

Z Administratorem można skontaktować się w następujący sposób:
a) za pośrednictwem poczty elektronicznej – pod adresem sekretariat@terracasa.pl;
b) listownie – pod adresem Terra Casa S.A. ul. Piastowska 34/LU 1, 30-067 Kraków;
c) telefonicznie – pod numerem +48 (12) 252 80 80.

2. Podstawa oraz cele przetwarzania danych osobowych
Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie poniższych podstaw prawnych:
I. w przypadku umów o pracę:

a) przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
b) państwa zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeżeli przekazują Państwo dane inne niż: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
c) zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

II. w przypadku umów cywilnoprawnych:

a) zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz ewentualnie innych danych przekazanych w szczególności w CV i liście motywacyjnym;
b) zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych procedur zmierzających do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Administrator może przetwarzać Państwa dane osobowe, aby:
a) ocenić Państwa kwalifikacje do pracy lub wykonywania określonych czynności na podstawie umów cywilnoprawnych;
b) ocenić Państwa zdolności i umiejętności potrzebne do pracy lub wykonywania określonych czynności na podstawie umów cywilnoprawnych;
c) wybrać odpowiednią osobę do pracy w Terra Casa lub do wykonywania określonych czynności na podstawie umowy cywilnoprawnej z Terra Casa.
Podanie danych zawartych w dokumentach zgłoszeniowych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie Państwa do pracy w Terra Casa lub zawarcie z Państwem określonej umowy cywilnoprawnej.
3. Odbiorcy oraz okres przechowywania danych
Państwa dane będziemy przetwarzać do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które Państwo aplikują lub do czasu zakończenia procedury zmierzającej do zawarcia określonej umowy cywilnoprawnej. W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji lub przyszłych procedur zmierzających do zawarcia określonej umowy cywilnoprawnej, Państwa dane będą przetwarzane przez okres 1 roku od momentu ich zebrania.
Państwa dane osobowe przekazywane są podmiotom, którym Administratorzy zlecili usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi informatyczne.
4. Prawa podmiotów danych
Przysługują Państwu następujące prawa:
1. prawo do wniesienia sprzeciwu;
2. prawo dostępu do danych;
3. prawo do sprostowania danych;
4. prawo do usunięcia danych;
5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
6. prawo do przenoszenia danych.
W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody mają Państwo prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny lub na adres poczty elektronicznej wskazane w pkt 1.
Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.